Alışılmışın Dışında Bir Osmanlı Takvim Örneği

Alışılmışın Dışında Bir Osmanlı Takvim Örneği

Çok yapraklı takvimlerin içerdiği bilgileri tek bir karton düzlem üzerinde toplayan Derviş Mehmed el-Hasib el-Mevlevi’nin evā'il-i Mart 1134 yevm-i ḫamīsinde (MS 5 Mart 1722, Perşembe) hazırladığı bu yıllık takvimi, Osmanlı takvim geleneği içinde biçimsel yönden...

Daimî Takvim İçinde Bir Osmanlı Volveli

Daimî Takvim İçinde Bir Osmanlı Volveli

Osmanlı daimî takvimleri, yıllık takvimlerde olduğu gibi müneccimbaşıların görevleri gereği hazırlamak zorunda oldukları resmi takvimler değildi. Bu takvimler, içlerinde mutasavvıf ve deftardarlarında bulunduğu geniş bir müellif yelpazesine sahipti. Bu bakımdan...

Hareketli parçasıyla dairesel formda bir gurrenâme

Hareketli parçasıyla dairesel formda bir gurrenâme

Her Hicri ayın başlangıcına tekabül eden haftanın gününü bulmaya yarayan gurre-nâme, Osmanlı literatüründe takvimlerde, astronomi risalelerinde veya bağımsız olarak tablo veya dairesel formlarda karşımıza çıkar. Dairesel formdaki bu gurrenâme örneğimiz, anonim bir...